5307

√Kumpulan Kata-Kata Bijak Sunda

Hallo sahabat kakibu, bagaimana nih kabarnya? semoga baik-baik saja ya. Nah kali ini kakibu akan membahas masalah kata-kata bijak yang terdapat di dalam bahasa sunda, atau bisa dibilang juga pepatah-pepatah dalam bahasa sunda.

Banyak orang mengatakan bahwa bahasa sunda itu jelek, orang sunda tidak sopan. Tapi disinilah kita akan membantah mitos-mitos yang telah beredar di masyarakat itu.

Nah kalau bagi saya sendiri Kata-kata bahasa jawa itu juga hampir sama kayak Kata-kata bahasa jawa, yaitu memiliki cara bahasa yang berbeda saat berbicara dengan teman, ataupun berbicara dengan orang yang lebih tua.

Untuk lebih lengkapnya simak terus ya penjelasan di bawah ini!!

Kata-Kata Nasihat Sunda Bijak

Hirup mah ulah loda gaya tapi kudu loba duit.

Artinya: Hidup itu jangan banyak gaya tapi harus banyak duit.

 

 Bobot pangayun timbang taraju.

Artinya: Apa yang akan kita lakukan harus dipertimbangkan terlebih dahulu

 

Hirup ieu kedah dimimitian ku kalawan du’a sarta ditutup ku rasa sukur

Artinya: Hidup ini harus diawali dengan do’a dan ditutup dengan rasa syukur

 

Ulah ngarasa nalangsa kusabab ngarasa sorangan. Tingali bulan, anjeunna ogé sorangan nanging anggeur katémbong masihan cahyana.

Artinya: Jangan merasa sedih karena merasa sendiri. Lihat rembulan, dia juga sendiri namun tetap memberi cahayanya.

 

Urang miskin lain sabot teu ngagaduhan harta, nanging sabot urang atos kaleungitan mikacinta tina keluargi

Artinya: Orang miskin bukanlah ketika tak mempunyai harta, tetapi ketika kita telah kehilangan cinta dari keluarga

 

Pilih hiji perkawis anu saluyu kana haté salira, sanajan kaayaan henteu mihak ka salira, yakin! kaayaan tangtos tiasa robah lamun salira tiasa ikhlas dina jero haté.

Pilih suatu hal yang sesuai dengan hatimu, walaupun keadaan tidak berpihak kepadamu, yakin! keadaan pasti akan berubah jika kamu bisa ikhlas dari dalam hati.

Kata-Kata Bijak Kuno

Kudu silih asih, silih asah, jeung silih asuh

Artinya: Kita harus saling mengasihi, mengasah, dan juga saling mengasuh antar sesama manusiaKata-Kata Bijak Sunda Tentang Tuhan

 

Sacangreud pageuh sagolek pangkek

Artinya: Apa yang kita lakukan harus di iringi dengan komitmen dan konsisten

 

Kudu hade gogod hade tagog

Artinya: Kita harus menjaga tingkah laku diri yang baik

 

Bengkung ngariung bongok ngaronyok

Jika kita menghadapi suatu kesulitan atau masalah pecahkan secara bersama-sama

 

Kalakuan ngukur baju sasereg awak

Artinya: Jangan hanya melihat seseorang dari luarnya saja

 

Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok

Harus punya tekad dan semangat yang pantang mundur

 

Kudu paheuyeuk- heuyeuk leungeun paantay-antay leungeun

Harus bersama-sama dalam melakukan sesuatu agar lebih mudah

kata-Kata Bijak Sunda Tentang Kahirupan

Henteu masalah sabaraha kasangsaraan anu bakal janten lampu lamun éta ditampi

Artinya: Tidak peduli berapa banyak penderitaan akan menjadi ringan jika diterima

 

Lakukeun naon anu urang sanggup, teras tinggalkeun ka Gusti

Artinya: Lakukan yang kita bisa, setelahnya serahkan kepada tuhan

 

Salawasna jaga kalakuan anjeun, ulah sombong pikeun kakuatan, jabatan atanapi kasang tukang saha anjeun.

Artinya: Jagalah selalu kelakuanmu, jangan sombong atas kekuatan, kedudukan ataupun latarbelakang siapa dirimu.

 

Kudu bageur pikeun diri anjeun, kulawarga, sareng sadaya mahluk sasama anjeun.

Artinya: Bersikap baiklah untuk diri sendiri, keluarga, dan semua sesama makhluk hidup.

 

nyuhunkeun petunjuk ka Gusti pikeun nyusun kecap sareng perbuatan anu mangpaat pikeun batur.

mintalah petunjuk Tuhan untuk menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan agar dapat berguna bagi sesama.

 

Sateuacan nunjukkeun sareng nyalahkeun diri anjeun, coba mikir heula, yén henteu sadaya jalma bebas tina kasalahan sareng dosa.

Artinya: Sebelum menunjuk dan menyalahkan diri sendiri, coba pikirkan terlebih dahulu, bahwasannya tidak semua orang luput dari kesalahan dan perbuatan dosa.

 

Kahirupan manusa alus sareng goréng mangrupikeun hasil tina lampah manusa sorangan

Artinya: Kehidupan manusia baik dan buruk adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri

Kata-Kata Bijak Sunda Tentang Ilmu

Peradaban sareng elmu sami pentingna pikeun ngudag kahirupan dunya

Artinya: Adab maupun ilmu sama pentingnya untuk mengejar kehidupan dunia

 

Gagalna mangrupikeun konci pikeun kasuksésan sareng unggal kasalahanna ngajarkeun urang pangaweruh.

Artinya: Kegagalan adalah kunci kesuksesan. Setiap kesalahan mengajarkan kita ilmu.

 

sajauh anjeun diajar emut ka kolot. Kusabab kolot henteu butuh kabeungharan tapi butuh datangna barudakna.

Artinya: sejauh jauhnya kamu belajar ingatlah orang tua. Karena orang tua tidak membutuhkan harta tapi butuh kedatangan anaknya.

 

Suksés nyaéta prosés sareng perjalanan, sanés tujuan. sering usaha langkung penting tibatan hasilna.

Artinya: Sukses adalah proses dan perjalanan, bukan sebuah tujuan. seringkali usaha lebih penting dibanding hasilnya.

 

Hatur nuhun ka jalma anu parantos nyumbang kana kahirupan urang.

Artinya: Berterimakasihlah kepada orang yang telah berjasa dalam hidup kita.

 

Salaku jalma sapertos jalma henteu pernah nganuhunkeun ngan saukur bakal ngarasa sayah. ngajakan saatos dunya

Artinya: Sekaya kayanya orang apabila tidak pernah bersyukur hanya bakal merasa lelah. lealah mengejar dunia

 

Awalna sigana teu mungkin, dugi ka sadaya kabuktian

Artinya: Awalnya saja terlihat tidak mungkin, sampai semua terbukti

Kata-Kata Bijak Sunda Tentang Tuhan

Allah caket sanajan urang henteu tiasa mendakan sareng teu tiasa dihontal

Artinya: Allah itu dekat walau tidak bisa kita pegang dan tidak bisa kita jangkau

 

Upami hirup masih nurut kana hawa nafsu, nami kamulyaan Paasti sesah kapendak

Artinya: Kalau hidup masih nuruti nafsu yang namanya kemuliaan paasti sulit didapat

 

Upami anjeun bogoh kusabab penampilan, kumaha kumaha anjeun tiasa bogoh ka Tuhan anu teu wujud?

Artinya: Kalau kamu cinta karena penampilan, lalu bagaimana kamu bisa cinta kepada tuhan yang tanpa rupa?

 

Gusti bakal nyayogikeun jalan pikeun anu hoyong nuturkeun jalurna

Artinya: Tuhan akan memberikan jalan bagi orang yang mau mengikuti jalannya

 

Gusti moal sare

Artinya: Tuhan tidak pernah tidur

 

Allah caket sanajan awak urang moal tiasa nyabak deui sareng pikiran urang tiasa ngahontal éta.

Artinya: Tuhan itu dekat meski tubuh kita tidak dapat menyentuhnya dan akal kita dapat menjangkaunya.

 

Laporkeun masalah anjeun ka doa Tahajud anjeun.

Artinya: Adukanlah masalahmu ke sholat Tahajudmu.

 

Kata-Kata Bijak Sunda Motivasi

Candak naon anu parantos dilakukeun

Artinya: Mengambil yang telah diperbuat

 

Harga diri perenahna di lisan, ajén fisik aya dina pakean

Artinya: Nilai diri terletak dilisan, nilai fisik terletak dibusana

 

Jalma anu menang nyaéta jalma anu tiasa ngontrol dirina

Artinya: Orang yang menang adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri

 

Upami anjeun tiasa milih anu saé, maka naha anjeun kedah milih anu goréng?

Artinya: Jika engkau dapat memilih yang baik, lalu kenapa harus memilih yang buruk?

 

Anu katingalina saeutik-saeutik tiasa seueur berkah. Maka ulah bosen janten nganuhunkeun. Sanaos saget sami lebu sapertos lebu

Artinya: Yang terlihat sedikit bisa jadi berkahnya melimpah. Makanya jangan bosan bersyukur. Biarpun itu cuma sekecil debu

 

Usaha moal ngahianat hasilna, teras cobian dugi ka Gusti masihan kaputusan pangsaéna pikeun urang

Artinya: Usaha tidak akan menghianati hasil, teruslah berusaha hingga Allah berikan keputusan yang terbaik untuk kita

 

Upami anjeun rumaos jangkung, coba parios haté anjeun anu terang anjeunna ngambang tanpa muka rohangan

Artinya: Jika engkau merasa tinggi, coba periksalah hatimu siapa tau dia sedang melayang tanpa adanya pijakan

Kata-Kata Bijak Sunda Romantis

Dina mikacinta, lamun aya hiji perkawis anu lepat, mending dipilarian jalan kanggo ngabenerkeunana, tibatan sibuk milarian saha baé anu kedah di salahkeun

Artinya: Dalam percintaan, kalau ada sesuatu yang salah, lebih baik mencari jalan untuk memperbaikinya, dari pada sibuk mencari siapa yang harus di salahkan

 

Asih pangsaéna nyaéta naon anu ngajadikeun anjeun jalmi anu langkung saé, tanpa ngajantenkeun anjeun janten jalma anu sanés ti diri anjeun

Artinya: Cinta terbaik adalah yang membuat Anda menjadi orang yang lebih baik, tanpa mengubah Anda menjadi orang lain selain diri Anda sendiri

 

Éta oke pikeun berjuang batur anu dipikacinta anjeun. Nanging, teu saé tarung pikeun jalma pikeun bogoh ka anjeun. Aya bédana gedé

Artinya: Tidak apa-apa berjuang untuk seseorang yang mencintai Anda. Akan tetapi, tidak baik berjuang agar orang mencintai Anda. Ada perbedaan besar

 

Asih henteu dumasar kana penampilan alus, kaéndahan raray anjeun, kabeungharan anjeun sareng karya anjeun.

Artinya: Cinta itu tidak berpatokan pada ketampanan, cantiknya parasmu, banyaknya hartamu, dan pekerjaanmu.

 

Anu paling ku kuring sieun di dunya ieu teu rugi anjeun, tapi kuring sieun anjeun bakal leungit kabagjaan anjeun.

Artinya: Yang paling aku takutkan dalam dunia ini bukanlah kehilanganmu, tapi aku takut kamu kehilangan kebahagiaanmu.

 

Kuring henteu naroskeun seueur, Kuring ngan ukur naroskeun teu ngantosan.

Artinya: Aku nggak minta banyak, aku hanya minta jangan pergi dari hati.

 

Kuring teras-terasan ngadoakeun sareng ngarepkeun anjeun bakal sareng abdi dina nurut

Artinya: Aku selalu berdo’a dan berharap bahwa kamulah yang akan bersamaku dalam ketaatan

 

Kata-Kata Bijak Sunda Galau

Anggap anjeun tiasa ngaraos kumaha raos kuring, pasti anjeun bakal ngartos kumaha parasaan na, gering sareng kuciwa.

Artinya: Misalkan kamu bisa merasakan bagaimana rasanya jadi diriku pasti kamu bakal ngerti bagaimana rasanya, sakit dan kecewa.

 

sanaos anjeunna ngan ukur babaturan, tapi unggal waktos deukeut sareng jalma sanés. Abdi ngarasa timburu

Artinya: padahal dia hanya berteman, tapi setiap kali dekat dengan orang lain. Rasanya cemburu.

 

Aya seueur cara pikeun ngaraos bagja, salah sahiji aranjeunna ngaleupaskeun jalma anu buang anjeun.

Artinya: Banyak cara untuk bahagia, salah satunya melepaskan orang yang menyia-nyiakan kamu.

 

Supados mungkas henteu kuciwa, urang kedah paham iraha hoyong ngarep sareng iraha eureun.

Artinya: Agar akhirnya tidak kecewa, kita harus mengerti kapan waktunya berharap dan kapan waktunya harus berhenti.

 

Ari sia jelemana atawa kalkulator? Meni teu menang salah

Artinya: Kamu itu orang, atau kalkulator? Sampai-sampai aku tidak boleh salah.

 

Kuring ogé bogoh ka anjeun, tapi anjeun sorangan pikeun jalma séjén

Artinya: Aku cinta kamu, tapi kamunya sendiri cinta sama orang lain

 

ka anjeun kuring ngan hiji sandal anu tiasa dijajah

Artinya: bagimu aku cuma sekedar sandal yang cuma bisa diinjak-injak

 

Kata-Kata Bijak Sunda Lucu

Kuring tanpa anjeun sapertos béas aya pestisida, anu henteu tiasa nangkarak

Artinya: Aku tanpa kamu seperti padi tidak ada pestisida, yaitu tidak bisa berkembangbiak

 

Anjeun ngan ukur ngenalkeun awéwé, janten anjeun henteu maén pisan

Artinya: Kamu cuma tau perempuan, berarti mainmu kurang jauh

 

Janten jalmi éta henteu kedah ngalakukeun nanaon, ngan kumaha waé. Aya parawan dicandak. Aya randa dicandak. Aya istri anu ngabéjaan cerai!

Artinya: Jadi orang itu tidak usah macam-macam, apa adanya saja. Ada perawan ya diambil. Ada janda ya diambil. Ada istrinya orang ya suruh cerai!

 

Namina kedah seueur percobaan, upami seueur saweran éta disebut dangdutan.

Artinya: Namanya hidup pasti banyak cobaan, kalau banyak saweran itu namanya dangdutan.

 

Upami anjeun henteu nyarios manis, sungut anjeun bakal digimbung ku sireum.

Artinya: Kalau ngomong jangan manis-manis, nanti mulutmu dikerumuni semut.

 

Waktos artos. Upami anjeun ngajak rerencangan maén henteu nyarios teu aya waktos, éta tegesna babaturan anjeun goréng kusabab henteu gaduh artos.

Artinya: Waktu adalah uang. Kalau temanmu kamu ajak main bilangnya tidak ada waktu, berarti temanmu miskin karena tidak punya uang.

 

Jalma kéngingkeun hasil anu saé upami aranjeunna dilereskeun, sanaos aranjeunna nyababkeun panginten henteu janten manusa.

Artinya: Orang kalo dibaikin hasilnya baik juga, kalau sudah di baikin malah menyakiti mungkin bukan manusia.

 

Kata-Kata Bijak Sunda Plesetan

Berakit-rakit kehulu berenang-renang kemudian, mantan tos di pangeran kuring masih sepi.

Artinya: Berakit-rakit kehulu berenang-renang ke tepian, mantan sudah di penghulu aku masih kesepian.

 

aya artos aya barang, teu aya artos maok bank

Artinya: Ada uang ada barang, tidak ada uang ngerampok bank

 

Guru kiih jongkok, murid lumpat noong

Artinya: Guru kencing jongkok, murid berlari mengintip

 

dimana aya kersa, didinya aya kemaluan

Artinya: dimana ada kemauan, disitu ada kemaluan

 

isin nanya, sesat di jalan. seueur naroskeun salah wartos

Artinya: malu bertanya, sesat dijalan. banyak bertanya dikira wartawan

 

Tong neangan ilmu, sabab élmu dasarna henteu leres

Artinya: Janganlah menuntut ilmu, karena pada dasarnya ilmu tidak bersalah

 

sakumaha jangkung krén ngalayang, akhirna ogé kecap

Artinya: setinggi-tingginya bangau terbang, akhirnya jadi kecap juga

 

Mungkin sekian dulu ya dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesalahan milik manusia sendiri, dan kebenaran hanya milik Allah.

Semoga dapat bermanfaat ya kata-kata di atas, ambil yang kalian anggap positif dan buang yang kalian anggap negatif. Enjoy every process in the life.

 

 

Salam Berilmu🤗

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply